Achievements

BAC NINH WAREHOUSE GET GSP STANDARD

DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH PHÂN PHỐI THUỐC” CỦA SỞ Y TẾ

Nhà máy Tỏi Kim cương Đông Á – Nhà máy Tỏi đen hàng đầu Châu Á

Well-known brand 2014

Awarding organization: National Office of Intellectual Property of Vietnam, Intellectual Property Institute of Vietnam
Year of issue: 2014  > Read more

Top brands - Vietnam 2014

Awarding organizations: Institute of Economic Research, Center of consumer research in Vietnam and Global GTA (United Kingdom) and InterConformity Organization (Germany).
Year of issue: 2014  > Read more

Certificate of Good Storage Practices (GSP)

Awarding organization: Department of Health of Hanoi
Validity period: 16/10/2013 to 15/10/2016  > Read more

Certificate of Good Distribution Practice - GDP

Awarding organization: Department of Health of Hanoi
Validity period: 25/04/2014 to 24/04/2017  > Read more

Award “Contribution to Vietnamese people's health” - The first time in 2009

Awarding organization: Center of media and community's health caring

Total 9 items
     
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  •