Achievements

Nhà máy Tỏi Kim cương Đông Á – Nhà máy Tỏi đen hàng đầu Châu Á